Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

aellothewind
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA
aellothewind
5862 adb7
Reposted fromcalifornia-love california-love
aellothewind
5746 42e3
Reposted fromcalifornia-love california-love
aellothewind
Wiosna? Phi! Wiosna jest duszna. Śmierdzi mieszaniną perfum, które te głupawe niewiasty wylewają obficie na siebie przed schadzką. Czuć tą obrzydliwą porę roku podgniłymi kwiatami w rękach młodych chłopców gnających na spotkanie niewiastom. Ma wiele nieprzyjemnych zapachów. Wiosna śmierdzi, proszę pana. Śmierdzi zakochanymi. Za to lato! To co innego. Lato niesie ze sobą woń spieczonej ziemi i zagotowanej coca coli, zapach lekkości i spokoju
— Aello
aellothewind
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoirchocotte noirchocotte
aellothewind
Serce twe jak perła. Leży w morzu na dnie
— J.Lechoń
aellothewind
8632 159f
Reposted bySkydelan Skydelan
aellothewind
8034 83a3
Reposted frombloodymonk bloodymonk
aellothewind
8554 0201
Reposted frombloodymonk bloodymonk
aellothewind
2516 8668
Reposted frombloodymonk bloodymonk
aellothewind
6449 39df
...
Reposted fromdreamcatcher dreamcatcher viarugal rugal
aellothewind
5931 b8e2 500
aellothewind

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

March 02 2015

aellothewind
3020 099d
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
aellothewind
3274 f290
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
aellothewind
6681 4353
Reposted fromiamstrong iamstrong
aellothewind
0668 ae1b
aellothewind
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
aellothewind
6868 274a
Reposted fromAmericanlover Americanlover
aellothewind
2710 b18a
Reposted fromthinredline thinredline vianiewolnik niewolnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl